Ramy oddziaływania społecznego przedsiębiorstwa – wyjście poza filantropię

10 czerwca 2011

Dla właściwego obrazu społecznej odpowiedzialności  biznesu, czyli Corporate Social Responsibility (CSR), kluczowe jest stwierdzenie, że jest to  sposób, w jaki tworzy się  zyski, a nie czy się nimi dzieli. Idąc za tą maksymą podejście CSR to styl i strategia zarządzania oparta na wielowymiarowych relacjach, a nie „charytatywny wybielacz  wizerunku[1]. W takiej perspektywie założeń i wytycznych można poszukiwać realnych argumentów za uzyskiwaniem dodatkowej wartości biznesowej  poprzez wykorzystanie tego podejścia.

Wiele przedsiębiorstw często podkreśla swoją społeczną odpowiedzialność przy okazji jakiegoś charytatywnego przedsięwzięcia. Na pewno nie można sprowadzać CSR wyłącznie do takiego kontekstu, a tym bardziej z nim się  utożsamiać. Działania charytatywne stanowią niezmiernie istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu, lecz jednostronne kojarzenie z  nimi sprawia, że wyrabia się pogląd o CSR jako działaniu pro – społecznym , a nie jako nastawienie na  zaangażowanie  społeczne i środowiskowe związane ze skutkami prowadzonej działalności  gospodarczej  firmy. Zaangażowanie społeczne można stopniować i stąd  występuje ono  jako: filantropia, marketing społeczny, odpowiedzialność społeczna, corporate citizenship i firma społeczna.

W programowym wymiarze społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstwa nie ogranicza się więc  do działań filantropijnych i obejmuje następujące obszary aktywności:

1. Otoczenie rynkowe (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci); wyrazem przyjęcia CSR jest stosowanie zasad etyki w kontaktach z otoczeniem, posługiwanie się uczciwą informacją i reklamą, realizowanie właściwych reguł w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach.

2. Otoczenie publiczne (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje społeczne, mieszkańcy); CSR to realizowane przez podmioty gospodarcze przedsięwzięcia na rzecz nauki, szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, sportu, w formach mecenatu, sponsoringu, partnerstwa publiczno – prywatnego i innych rodzajach współdziałania przedsiębiorstw ze sferą publiczną, w tym wolontariat pracowniczy.

3. Sfera zatrudnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzenia), rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, zwłaszcza w relacjach przełożony – podwładny; CSR to przestrzeganie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zasady podmiotowości pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój osobowościowy, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

4. Ochrona środowiska (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa związanych z użytkowaniem zasobów środowiska); CSR to właściwa gospodarka zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwie, właściwa wycena korzystania z zasobów, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

5. Relacje z inwestorami (z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami); CSR to rzetelność i pełność informacji dla inwestorów, respektowanie praw pierwokupu, przestrzeganie składanych obietnic.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu poszukuje odpowiedzi na dwa pytania:, „Co robimy? (tj., „Jaki produkt lub usługę oferujemy?) oraz „W jaki sposób to robimy?(„Jak nasze działania wpływają na szeroko rozumiane otoczenie, tj. dostawców, pracowników, społeczność lokalną, środowisko naturalne?)[2].

Optymalnym jest więc takie rozwiązanie, w którym firma rozwija się, ale korzysta na tym również otoczenie (a przynajmniej nie dopłaca do cudzego rozwoju). Nie musi to bynajmniej oznaczać mniejszych korzyści dla firmy, uszczuplonych o tą część ,która trafia do otoczenia. CSR zakłada, że może być odwrotnie, w długim terminie mogą być one większe. Ocena korzyści jest związana z celami przedsiębiorstwa, które determinują kierunek jego funkcjonowania i rozwoju.

Kroik Janusz, Bachorski-Rudnicki Marek / Problemy Jakości 03/2011 „Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)”


[1] Dymowski J., Szymańska M., CSR, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Raport Specjalny s.58  – Magazyn Brief, 01.02.2009 r.

[2] Dymowski J., Szymańska M., CSR. op. cit., s. 58

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s