W dniu 13.06.2011 z Dziennikiem Gazetą Prawną ukazała się publikacja Mediaplanet pt. Kompendium CSR. To już kolejne wydanie dodatku poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kompendium otwiera wprowadzenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso pt.”Strategia Europa 2020 oznacza rownież odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski.”

Tematem przewodnim szóstej edycji Kompendium jest angażowanie kluczowych grup interesariuszy w procesy decyzyjne, życie firmy i zarządzanie strategią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przygotowane przez zespół Partnera Merytorycznego artykuły prezentują kluczowe wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć firmy chcące interaktywnie współpracować z otoczeniem, najważniejsze trendy w tym zakresie na świecie i w Polsce, a także praktyczne wskazówki i przydatne narzędzia.

Kompendium 2011 dostępne jest w wersji PDF.

Źródło: CSRinfo.org