Teoria potrzeb ma za sobą długą historię nieodłącznie związaną z motywacją. Jak sama nazwa wskazuje, teoria potrzeb skupia się nad tym czego potrzebujemy i czego nam brakuje do tego aby nasze życie było dla nas satysfakcjonujące. Zgodnie z tym twierdzeniem do osiągnięcia założonego przez nas celu potrzebujemy motywacji do działania. Bardzo często to droga, którą musimy pokonać aby zaspokoić swoje potrzeby jest dla nas motywacją samą w sobie. Istnieją różne teorie potrzeb, bazujące na poglądach dotyczących poziomu i czasu, w którym następuje zaspokojenie. Poniżej opisuje jedną z najbardziej znanych czyli teorię potrzeb Maslowa.

Hierarchia potrzeb opracowana przez Abrahama Maslowa z pewnością najbardziej zainteresowała osoby kierujące niż jakakolwiek inna teoria motywacji. Maslow przedstawił motywację pod postacią hierarchii pięciu potrzeb, od najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych do najwyższej potrzeby samorealizacji. Motywuje nas dążenie do zaspokojenia potrzeby w danej chwili najsilniej odczuwanej. Dominacja danej potrzeby zależy od obecnej sytuacji w jakiej jesteśmy oraz naszych doświadczeń. Rozpoczynając od potrzeb najbardziej podstawowych (fizjologicznych), każda kolejna potrzeba musi zostać zaspokojona, zanim osoba odczuje pragnienie zaspokojenia potrzeby na kolejnym, wyższym szczeblu.

Podstawowym wnioskiem wynikającym z teorii Maslowa jest to, że pracownikom w pierwszej kolejności potrzeba wynagrodzenia, które zapewnieni im oraz ich rodzinom utrzymanie czyli żywność, dach nad głową i ochronę. Następnie muszą zostać zaspokojone potrzeby bezpieczeństwa – pewność zatrudnienia, jasno określone przepisy. Dalej mogą być stosowane zachęty zapewniające uznanie, poczucie przynależności i możliwość rozwijania się.

Według Maslowa po zadowalającym zaspokojeniu wszystkich potrzeb kolejną, którą motywuje jest potrzeba samorealizacji. Czyli poszukiwanie sensu i rozwoju własnej osobowości, dążenie do zwiększenia zakresu odpowiedzialności. Maslow podkreśla, że to właśnie na tym poziomie występują największe różnice indywidualne. Na tym etapie ważne jest to, że u niektórych osób sposobem na samorealizację jest wykonywanie pracy o wysokiej jakości, podczas gdy u innych tę samą potrzebę zaspokaja wysuwanie twórczych pomysł ów.

Sama zasada hierarchizacji potrzeb, choć ułatwia ich poznanie, nie jest wolna od wad. Człowiek bowiem nie zawsze podejmuje się zaspokojenia potrzeby hierarchicznie wyższej dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Często realizowane są jednocześnie potrzeby z kilku kategorii. Na przykład, podejmujemy pracę nie tylko w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale też dlatego, ze umożliwia nam ona zaspokojenie potrzeby wyższego szczebla jak przynależność do określonej grupy. Niestety, niepowodzenia w zaspokajaniu potrzeb wyższego stopnia, wywołując stres i frustrację, mogą nas zepchnąć w kierunku potrzeb niższego rzędu.

Łukasz Suchta