Rodzaje stoisk targowych – najpopularniejsze, najbardziej praktyczne, wady i zalety.

        W dobie silnej rywalizacji w zakresie promocji i sprzedaży produktów ogromną rolę odgrywają imprezy targowe i ekspozycje marketowe. Ich wspólnym celem jest zwiększenie sprzedaży i umocnienie pozycji marki na rynku. Pomimo, iż rezultatu akcji marketingowej dokładnie przewidzieć się nie da, to odpowiednio dobrana do imprezy pomoże osiągnąć zamierzony cel.

         Stoiska mobilne – Klucz do sukcesu 

         Do akcji promocyjnej wykorzystuje się stoiska targowe, które można podzielić na dwa rodzaje: stoiska w marketach (wysepki promocyjne, stoiska sklepowo – degustacyjne) oraz zabudowę wykonywaną na zamówienie. W przypadku pierwszej są to systemy mobilne, składane bardzo szybko do poręcznych toreb transportowych. Do tego typu systemów zalicza się: roll-upy, banery, trybunki, potykacze itp. To bardzo szeroka i popularna grupa systemów wystawienniczych, która zyskała sobie przychylność ogromnej rzeszy zwolenników.

        Kształty tego typu stoisk mogą być różne zależnie od potrzeb zamawiającego. W chwili obecnej bardzo dobrze spełniają swoją rolę stoiska o kształcie owalnym z tzw. górnym toperem. Skutecznym zabiegiem jest umieszczenie symboli/grafiki kojarzącej sie np. z okresem świątecznym lub z oferowanym produktem i ewentualnym logo firmy. Podstawowym błędem jest szukanie zbyt skomplikowanych rozwiązań technicznych. Bywa, tak, że zaawansowane systemy wystawiennicze gubią przekaz skierowany do konsumenta, utrudniając dostęp do produktu itp.

         Zabudowa targowa – reklama skuteczna

        W przeciwieństwie do niej zabudowa targowa wykonywana jest na zamówienie, a do jej montażu powoływana jest specjalna ekipa. Nie da się tej skomplikowanej układanki złożyć samemu tym bardziej bez narzędzi i przygotowanego wcześniej sprzętu.

        Takie stoiska często wyposażone są w najróżniejsze nowinki techniczne począwszy od ekranów ciekłokrystalicznych, laserów, pokazów multimedialnych, ruchomych makiet a nawet fontann. Wykorzystuje się tu najnowsze technologie z dziedziny światło i dźwięk. Przy realizacji tego typu projektów używa się najróżniejszych materiałów, począwszy od kartonu, po szkło, PCV, drewno, aluminium i metal.  Bardzo popularne są różnego rodzaju halogeny, dużą popularnością cieszą się diody LED, które przyciągają wzrok.     Dobrze dobrana muzyka uzupełnia całość tworząc doskonałą kompozycję. Wszystko to sprawia, że przenikanie tradycji w nowoczesność funkcjonuje bardzo wyraźnie. Są to zabiegi niezwykle kosztowne jednak przyjemne dla oka. Atmosfera stoiska jest niezwykle ważna. Należy pamiętać, że konsumenci stanowią zbiorowość silnie zróżnicowaną. Stwarza to konieczność agregacji zachowań, dokonywania pewnych uogólnień i uproszczeń. Umiar i złoty środek – to podstawowe kryteria, które powinny dyktować rodzaj i miejsce zastosowanego systemu.

         Udana ekspozycja

        Stoisko zazwyczaj ma na celu skłonienie konsumenta do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług.   Dużą popularnością cieszą się zatem stoiska-standy o różnych, czasem fantazyjnych kształtach.

        Najważniejszym elementem jest dobranie odpowiedniej grafiki, która połączy estetykę z przebojowością. Najnowsze technologie pozwalają na wykonanie stoisk degustacyjnych z praktycznie dowolnego materiału co czyni je bardziej ekonomicznymi w eksploatacji dla potencjalnego użytkownika, co nie pozostaje bez znaczenia w czasach wszechobecnego kryzysu. W systemach wystawienniczych ogromnym atutem jest możliwość wymiany wydruku. Ponadto poszczególne elementy można ze sobą łączyć lub zestawiać celem zwiększenia atrakcyjności. Pamiętać należy jednak, że w obu przypadkach przydatne stają się artykuły reklamowe w postaci: kubków, smyczy, breloków, naklejek, kalendarzy itp. Mogą być one eksponowane np. na ladach targowych. Wszystkie rozwiązania można z powodzeniem ze sobą łączyć. Praktyczne są zabudowy targowe z wykorzystaniem roll-up’ów, potykaczy, trybunek ustawionych przy ścianach łukowych.

        Całość tworzy udaną ekspozycję i melanż dwóch, różnych rozwiązań charakteryzujących się możliwością wielokrotnego użytkowania i solidną konstrukcją.

         Klienci decydują o sukcesie

        Zadanie jest proste: zaspokoić coraz bardziej wymagających klientów. Zatem bardzo ważnym elementem układanki jest rozpoznanie potrzeb.

         By pozyskać klienta nie wystarczy sam produkt. W dzisiejszych czasach koniecznym czynnikiem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest stosowanie na szeroką skalę działań z zakresu marketingu i promocji.  Zaczęły liczyć się zatem emocję, których klient doświadcza robiąc zakupy. Wszystko zależy zatem od samego pomysłodawcy i pola manewru finansowego, jakie może na daną prezentację przeznaczyć. Przy tych wszystkich nowinkach technicznych należy jednak mieć na uwadze samego odbiorcę, by nowoczesne materiały i rozwiązania, o których mowa, nie utrudniły mu dostępu do produktu. W tym wszystkim, zatem, należy pamiętać o umiarze i zdrowym rozsądku. Umiejętne sterowanie wszystkimi tymi elementami decyduje o końcowym sukcesie handlowym.

        Podsumowanie

        Stoiska targowe to produkty  profesjonalne, które dają  nieograniczone możliwości przedstawiania firmy, produktu lub idei w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Niewątpliwie te systemy wystawiennicze są najlepszym sposobem na prezentację firmy oraz promowanie produktów podczas wszelkiego rodzaju targów, kampanii promocyjnych, wystaw, kursów, szkoleń i wszędzie tam gdzie potrzeby i możliwości klientów możemy dostosować do jego indywidualnych upodobań.

Marek Bachorski-Rudnicki

Wraz z rozwojem technologiii wytwarzaniem złożonych wyrobów odpowiedzialność za jakość produktów rozkładała się na pojedynczych pracowników uczestniczących w procesie wytwarzania. Stało się to przyczyną wprowadzenia kontroli jakości przed dostarczeniem wyrobu do klienta.

Zadaniem kontroli jakości była akceptacja lub odrzucenie wyrobu na podstawie ustalonych kryteriów odbioru. Ale sama kontrola jakości nie określała i nie zapewniała osiągania jakości wyrobu, lecz jedynie stwierdzała zgodność wyrobu z ustalonymi wymaganiami. Dlatego zaczęto pracować nad koncepcją zapewnienia jakości w celu otrzymania wymaganych charakterystyk wyrobów.

Genezą powstania a następnie rozwoju systemów zarządzania jakością była konieczność zdobycia zaufania klientów co do niezawodności wytwarzanych wyrobów oraz zasada odpowiedzialności wytwórców za wyrób zobowiązująca ich do wynagrodzenia strat związanych ze szkodą spowodowaną przez wyrób lub usługę niewłaściwej jakości. Zapewnienie jakości zmniejszyło ryzyko producentów i spowodowało korzyści ekonomiczne oraz handlowe, które z kolei były wynikiem zdobycia i utrzymania zaufania klientów do firmy.

Systemy jakości są coraz bardziej popularną i efektywną metodą osiągania wysokich wyników ekonomicznych przedsiębiorstw oraz umacniają ich pozycję na rynku. System jakości powinien być traktowany przede wszystkim jako instrument zarządzania jakością stosowany przez kierownictwo.

Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest takie zdefiniowanie jakości, które jest wygodne dla firmy, ale nie odpowiada oczekiwaniom klienta. Gdy ktoś pokaże nam przedmiot o nieznanym dla nas przeznaczeniu, to nie potrafimy ocenić jego jakości. Jakość produktu to brak wad w tym produkcie, a wadą produktu jest każda taka negatywna cecha produktu — negatywna z punktu widzenia klienta — której klient ma prawo nie oczekiwać. Jakość produktu, jest więc cechą, którą zawsze należy odnieść do pewnego kontekstu.

Odpowiedzialność producenta za jakość produktu sprawia, że potencjalni nabywcy przy ogromnej różnorodności produktów oferowanych obecnie na rynku, mogą porównywać nie tylko takie cechy, jak: cena czy szybkość dostawy ale przede wszystkim jakość produktu. Pojęcie odpowiedzialności za jakość produktu jest więc wartością, gdyż jakość może być zarazem kupowana jak i sprzedawana celem przyniesienia określonych korzyści zarówno dla producenta jak i docelowego odbiorcy.

Producent jako wytwórca pragnie zaspokoić oczekiwania i potrzeby klientów na ile jest to tylko możliwe na silnie konkurencyjnym rynku badając, projektując, wytwarzając i sprzedając, prowadząc serwis posprzedażny i na każdym z tych etapów próbując minimalizować ewentualnie popełniane błędy. Najważniejszym wydaję się więc założenie, że zanim wyroby opuszczą wytwórcę wadliwe produkty muszą zostać w porę wykryte nie trafiając do użytkowników.

 

Marek Bachorski-Rudnicki